Garancija

Varnostne informacije in garancijska politika

Varnostne informacije

Izdelke uporabljajte varno.Pred uporabo preberite vsa navodila in varnostne informacije, da zagotovite najboljše delovanje opreme in se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam.

Opomba: Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči požar, električni udar ali druge poškodbe ali škodo.

1.1 Shranjevanje

Če morate izdelek shraniti v skladišču, se izogibajte shranjevanju skupaj s kemičnimi materiali.Dolgotrajno shranjevanje lahko povzroči kemične spremembe v materialih naprave in vpliva na varnost izdelka.

Če ima izdelek vgrajeno baterijo in je dlje časa ne uporabljate, jo redno polnite in praznite.Priporočljivo je, da izdelek po skladiščenju v skladišču vsake 3 mesece postavite na sončno svetlobo več kot 3 ure.

1.2 Delovanje

Pred namestitvijo izdelka se prepričajte, da vrednost napajalne napetosti ustreza napravi.Za čiščenje izdelka ni mogoče uporabiti topil (kot so industrijski alkohol, bananino olje, izotropni alkohol, ogljikov tetra klorid, ciklon itd.) in lahko pride do korozije protikorozijskega premaza naprave ali optične leče.Ko izdelek deluje, proizvaja toploto, še posebej močne električne naprave, zato ne more prekriti ničesar na izdelku.

1.3 Popravilo ali vzdrževanje

Pri popravilu ali vzdrževanju izdelka, ker je izdelek zaprta struktura;ne sme ga odpreti usposobljeno osebje.Po popravilu ali vzdrževanju je treba izdelek tesno zapreti.

Uporaba dodatkov tretjih oseb lahko vpliva na delovanje izdelka.V omejenih okoliščinah lahko uporaba dodatne opreme tretjih oseb povzroči omejeno garancijsko dobo za izdelek. Preden na kupljeno opremo namestite katero koli dodatno opremo, preberite varnostna navodila za dodatno opremo.

1.4 Varnost baterije

Baterije ne razstavljajte, odpirajte, zmečkajte, upogibajte, luknjajte, razbijte ali deformirajte.

Ne spreminjajte ali preoblikujte baterij, ne poskušajte vstavljati tujkov, se ne potapljajte v vodo ali druge tekočine in jih ne izpostavljajte vnetljivim, eksplozivnim ali drugim nevarnim okoljem.

Polnjenje baterij v opremi je dovoljeno popravljati ali zamenjati samo v skladu z izjavo o varnosti baterij IEEE 1725

Izrabljene baterije nemudoma zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Ne povzročite kratkega stika baterije in ne povzročite, da oba pola baterije prideta v stik s kovinskimi vodniki.

Uporabite le zamenjane baterije, ki ustrezajo sistemskim zahtevam, če o tem ne veste, se za pomoč obrnite na LANSING.

1.5 Druge varnostne informacije

Kot viri svetlobe v izdelku se uporabljajo LED diode visoke svetlosti.Neposreden pogled lahko povzroči nelagodje v očeh ali je nevaren.Prosimo, da naprave ne glejte na kratko.In opazujte napravo z zaščito.

Omejena garancija

To garancijo za izdelke Lansing Electronics (»izdelki«) zagotavlja subjekt, naveden v spodnji tabeli.Vse izdelano blago brez napak v materialu.Če se v spodnji tabeli ugotovi, da ima materialno napako, se LANSING strinja, da bo okvarjeno blago popravil ali zamenjal brez dodatnih stroškov za stranko.Če škodo povzročijo stranke, je takšno blago omejeno na popravilo ali zamenjavo in stranke morajo kriti stroške popravila ali zamenjave.Za vse izdelke, ki jih ne proizvaja LANSING, se stranka strinja, da bo kot edino pravno sredstvo sprejela morebitno garancijo, ki jo ponuja proizvajalec(-i) takega blaga.LANSING ne daje nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, razen tistih, navedenih v tem odstavku.V zvezi z vsem blagom, ki ga LANSING prodaja strankam, LANSING s tem zavrača kakršno koli implicitno garancijo za prodajo ali implicitno garancijo primernosti za določen namen, stranka pa se strinja, da LANSING ni odgovoren za kakršno koli posebno, posredno, naključno, posledično ali likvidirano škodo kakršnega koli ne glede na to, ali zahtevek strank temelji na pogodbi, odškodninski odgovornosti ali kateri koli drugi pravni teoriji.

Določbe garancije nadomeščajo katero koli drugo garancijo, izrecno ali implicitno, pisno ali ustno.Odgovornost podjetja LANSING, ki izhaja iz proizvodnje, prodaje ali dobave izdelka in njegove uporabe, ne glede na to, ali temelji na garanciji, pogodbi, malomarnosti, odgovornosti za izdelek ali drugače, ne sme preseči prvotne cene izdelka.LANSING v nobenem primeru ni odgovoren za nenamerno ali posledično škodo, vključno z, a ne omejeno na, izgubo dobička ali škodo zaradi uporabe, ki izhaja iz proizvodnje, prodaje ali dobave izdelka.

Standardno garancijsko obdobje za elektromehanske izdelke in glavne komponente Lansing

 

1 leto

(garancija)

2 leti

(garancija)

3 leta

(garancija)

4 leta

(garancija)

5 let

(garancija)

Osvetlitev ovir

 

 

 

 

Osvetlitev ovir

Z baterijo

 

 

 

 

Letališka razsvetljava

 

 

 

 

Osvetlitev heliporta

 

 

 

 

Morske svetilke

 

 

 

 

Baterija

 

 

 

 

Opomba
Prepričajte se, da izdelek priključite v skladu s shemo ožičenja v kategoriji.
Za izdelke, ki vsebujejo baterijo za ponovno polnjenje, LANSING običajno daje 2 leti garancije na baterijo, razen če ni posebne navedbe v kategoriji izdelka.
Pri izdelkih, ki vsebujejo sončno ploščo in polnilno baterijo, se lahko moč baterije med shranjevanjem in prevozom zmanjša na nezadostno raven.v tem primeru prosimo, da izdelek podnevi nekaj dni najprej izpostavite sončni svetlobi zaradi polnjenja baterije.
Garancije za izdelke ostanejo veljavne, če je bil izdelek pravilno nameščen in uporabljen.okvare, okvare ali okvare izdelka z garancijo, ki so posledica škode, ki je posledica nujnih dejavnikov (kot so poplave, požar itd.), okoljskih in atmosferskih motenj, drugih zunanjih sil, kot so motnje električnega voda, okvara gostiteljskega računalnika, priključitev plošče pod napetostjo ali nepravilno napeljavo kablov ter škoda, povzročena zaradi napačne uporabe, zlorabe in nepooblaščenega spreminjanja ali popravila, nista garancija.
Za velike projekte lahko stranke kupijo pogodbo o podaljšanem vzdrževanju.nekateri deli imajo lahko omejeno garancijo prvotnega dobavitelja delov.se obrnite na prodajni oddelek LANSING ts, če želite podaljšati obdobje vzdrževanja izdelka LANSING.

Zamenjava
Zaradi visoke stopnje mednarodnega zračnega prevoza in carinjenja s papirji morda ne bomo zahtevali od strank, da vrnejo izdelke, če lahko stranka zagotovi dovolj materiala za neustrezen izdelek.v tem primeru bo LANSING poslal nadomestni izdelek, ko bo naš QC odobril vlogo.
 Before returning a LANSING product, please provide information like model, quantity, your region, and product photo or situation statement of the product in order to get quicker service. please contact sales@lansinglight.com, or contact with individual sales person. 

Izbira prava:
Ti prodajni pogoji se razlagajo in izvajajo v skladu z zakoni LRK.

Spori/prizorišče:
Vsi spori, ki izhajajo iz ali so povezani s pogoji prodaje in/ali dobavo katerega koli blaga s strani LANSING kupcu, se bodo obravnavali in o njih odločalo izključno na sodišču Ljudske republike Kitajske v mestu Šanghaj na Kitajskem.v vseh sodnih postopkih ima zmagovalna stranka pravico do povrnitve svojih razumnih odvetniških stroškov.